Woonzorgcentrum

Een Woonzorgcentrum is bedoeld voor cliënten die in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. De zorgvraag is zodanig dat dit thuis, met mantelzorg, thuiszorg of dagverzorging, niet meer te realiseren is. Daardoor kunnen deze cliënten niet langer in hun eigen woonomgeving blijven wonen.

Zelf regie houden

In het Woonzorgcentrum wordt u door persoonlijke verzorging, begeleiding en zo nodig verpleging ondersteund in uw dagelijkse bezigheden. Daarbij houdt u zoveel mogelijk de regie in eigen hand. Er worden afspraken gemaakt over wat u zelf nog kunt en wilt blijven doen en over de ondersteuning die  medewerkers van het Woonzorgcentrum verlenen.

In het Woonzorgcentrum besteden we veel aandacht aan het creëren van een zo optimaal mogelijk woon- en leefklimaat. U beschikt over een eigen appartement en kunt naar eigen keuze gebruikmaken van verschillende faciliteiten. In het Woonzorgcentrum bieden we diverse welzijnsactiviteiten aan.

Voorzieningen

In het Woonzorgcentrum is een aantal voorzieningen binnen handbereik, zoals een kapper, een winkeltje en vaak ook een bibliotheek. Ook een afspraak met een pedicure is op afspraak te regelen.