Zorg vanuit uw huis

Als u (nog) thuis woont en zorg nodig hebt in het dagelijks leven, kan thuiszorg, dagverzorging of dagbehandeling een goede oplossing zijn.

Zorg thuis

Bent u geïndiceerd voor persoonlijke verzorging, behandeling of verpleging thuis? Onze verpleegkundigen en verzorgers komen bij u aan huis en ondersteunen u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Dagverzorging

U kunt dagverzorging krijgen als u thuis woont of in een verzorgingshuis. Wij bieden:

  • Dagverzorging somatiek voor cliënten met lichamelijke beperkingen;
  • Dagverzorging psychogeriatrie voor cliënten met geheugenproblemen en bij wie mogelijk sprake is van dementie.

Dagbehandeling

Dagbehandeling is een vorm van zorg waarbij u gerichte en bij u passende behandeling en begeleiding ontvangt. U woont thuis en bezoekt de dagbehandeling één of enkele dagen per week.