Dagbehandeling

Dagbehandeling is een vorm van zorg waarbij u gerichte en bij u passende behandeling en begeleiding ontvangt. U woont thuis en bezoekt de dagbehandeling één of enkele dagen per week.

Met dagbehandeling proberen we uw situatie te verbeteren, te stabiliseren of de achteruitgang te vertragen. Daardoor bent u langer in staat zelfstandig te blijven wonen. Bij Zorggroep Noorderboog kunt u vier verschillende vormen van dagbehandeling ontvangen:

  • Dagbehandeling somatiek voor cliënten met lichamelijke beperkingen;
  • Dagbehandeling psychogeriatrie voor cliënten met geheugenproblemen en bij wie mogelijk sprake is van dementie;
  • KOPgroep voor cliënten met beginnende en matige cognitieve stoornissen als gevolg van dementie;
  • Dagbehandeling gerontopsychiatrie voor oudere cliënten met psychiatrische problemen.

De frequentie is afhankelijk van de afgegeven indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).