Dagverzorging

Dagverzorging

Dagverzorging is bedoeld voor cliënten die zelfstandig thuis of in het verzorgingshuis wonen en in hun dagelijks leven problemen ondervinden. Deze problemen kunnen veroorzaakt zijn door lichamelijke beperkingen, een matig of ernstig gevorderde dementie of door psychiatrische beperkingen.

Zorg en activiteiten

Bij dagverzorging krijgen cliënten enkele dagen per week ondersteuning doordat we gerichte zorg en activiteiten bieden die op de wensen en behoeften van de cliënten zijn afgestemd. Veel cliënten kunnen door deze ondersteuning langer thuis of langer in het verzorgingshuis blijven wonen.

In Steenwijk en Meppel

U kunt dagverzorging bezoeken op locaties in Steenwijk en Meppel.

  • Dagverzorging somatiek in locatie Nijenstede voor cliënten met lichamelijke beperkingen.
  • Dagverzorging psychogeriatrie in Nijenstede voor cliënten met geheugenproblemen en bij wie mogelijk sprake is van dementie.
  • Dagverzorging somatiek in Meppel, locatie Meeuwenborgh, voor cliënten met lichamelijke beperkingen.