Zorg thuis

De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als er sprake is van beperkingen die het dagelijks leven in meer of mindere mate belemmeren. Zorg thuis biedt uitkomst. Zorggroep Noorderboog biedt deze 'zorg om de hoek' in de directe omgeving van de locaties voor verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg. Deze zorg bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling. Voor huishoudelijke verzorging verwijzen wij u door naar het WMO-loket van uw gemeente.

Bij de start van de zorg thuis bespreken we samen met u en uw eventuele partner of contactpersoon welke zorg u nodig hebt en op welke wijze u die zorg wenst te ontvangen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan.

Persoonlijke verzorging

Het kan zijn dat u door ziekte, een handicap of ouderdom persoonlijke verzorging nodig hebt. De verzorgende ondersteunt u in een aantal verzorgende taken zoals wassen en douchen, aankleden, eten en drinken, het innemen van medicijnen of het aantrekken van steunkousen. Onze ondersteuning is erop gericht dat uw dag verloopt zoals u dat wenst.

Verpleging

Wanneer u ziek bent of een handicap hebt, kunt u thuis worden verpleegd. Ook tijdelijke verpleging na een ziekenhuisopname is mogelijk. Onze deskundige medewerkers geven indien noodzakelijk injecties, verzorgen wonden en verrichten andere verpleegkundige handelingen. Daarnaast geven zij voorlichting en advies over bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, voeding, aanpassing van uw woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen.

Behandeling

Wordt u behandeld voor uw ziekte of aandoening? Dan kunt u deze behandeling ofwel bij u thuis ofwel in een van onze verpleeg- of verzorgingshuizen ontvangen. Uw situatie bepaalt de uiteindelijke keuze. Samen overleggen we wat het meest praktisch en het meest haalbaar is.