Familie

Familieleden spelen vaak een belangrijke rol in het leven van mensen. Daarom willen wij uw familieleden zoveel mogelijk betrekken bij het maken van afspraken en het verlenen van zorg.