Mantelzorgers

Mantelzorgers

Familieleden spelen vaak een belangrijke rol in het leven van mensen. Daarom willen wij graag familie van onze cliënten zoveel mogelijk betrekken bij het maken van afspraken en het verlenen van zorg. Als u als familielid een actieve(re) rol wil spelen bij de zorg, juichen wij dat van harte toe.

Mantelzorgbeleid

In het mantelzorgbeleid van Zorggroep Noorderboog, staan afspraken en werkwijzen beschreven voor het betrekken van familie bij het verlenen van zorg. Onze zorgbemiddelaar kan u daarover inlichten.

De rol van u als familie is erg belangrijk. Familieleden signaleren vaak andere zaken dan medewerkers, omdat zij de cliënt zo goed kennen. Vandaar dat vragen, tips en suggesties altijd van harte welkom zijn. Onder andere in de dialooggesprekken die wij organiseren, is hier ruimte voor.

Informatiebijeenkomsten

Regelmatig organiseert Noorderboog in samenwerking met Welzijn MensenWerk en Contactpunt Mantelzorg informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Aankondigingen voor deze bijeenkomsten vindt u in onze agenda.

Filmpje 'Wij Mantelzorgers'

Tijdens de vergadering van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland op 9 september 2015 is er filmpje gemaakt voor 'Wij Mantelzorgers'. Wij Mantelzorgers is een community van en voor mantelzorgers die werken in de sector zorg en welzijn. Zij helpen elkaar om in balans te blijven, zodat zij goed voor hun naasten kunnen zorgen. Wij Mantelzorgers wordt ondersteund door PGGM & Co. Het filmpje is hier te zien en gaat over hoe het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland is georganiseerd en hoe het werkt.