Nieuwsbrief en Magazine

Nieuwsbrief en Magazine

De Schakel

Zes keer per jaar ontvangen cliënten of hun contactpersonen De Schakel. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Zorggroep Noorderboog. In De Schakel is informatie opgenomen over de zorg- en dienstverlening van Zorggroep Noorderboog.

Nijenstede Magazine

In het Nijenstede Magazine staat een overzicht van activiteiten in Nijenstede voor vrijetijdsbesteding van bewoners, inleunbewoners en bewoners in de wijk.