Over Wonen, Welzijn en Zorg

Over Wonen, Welzijn en Zorg

Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio’s Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Samen met ongeveer 1700 medewerkers staan we voor betrokken, betrouwbare en deskundige zorg- en dienstverlening aan cliënten.

We bieden een volledig pakket aan diensten in verzorging, verpleging, dagbehandeling, dagbegeleiding en thuiszorg. We bieden zorg waarmee we u in staat stellen zo lang mogelijk de regie over uw eigen leven te behouden.

Zo zelfstandig mogelijk

We stellen de mens in al zijn aspecten, centraal in onze zorg. Als cliënt functioneert u zo zelfstandig mogelijk (thuis of in één van onze locaties) en hebt u eigen verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden. In de dagelijkse zorg- en dienstverlening sluiten we zoveel mogelijk aan op uw individuele wensen en behoeften, op de plaats waar u dat wenst.

Samen sterk

Als zorgcombinatie zetten we nadrukkelijk in op een multidisciplinaire behandelaanpak. Daarmee bedoelen we dat zorgprofessionals intensief met elkaar samenwerken. Zeker in de ouderenzorg is dit van belang. Oudere mensen hebben immers vaak meerdere beperkingen of klachten. Zo kan de specialist ouderengeneeskunde (vroeger de verpleeghuisarts genoemd) snel en gemakkelijk overleg plegen met andere zorgverleners.

Toekomstvisie

Welke zorg en diensten willen we in de toekomst bieden? Wat betekent dat voor onze werkwijze en de continuïteit van onze organisatie? Voor de komende jaren willen we ons richten op drie speerpunten:

  • Cliëntenservicecentrum
  • Expertisecentrum voor geriatrie en revalidatie
  • Wonen, welzijn en zorg in één. 

Cliëntenservicecentrum

Het cliëntenservicecentrum is een locatie waar onze cliënten terecht kunnen voor een centrale en persoonsgerichte intake voor alles wat met verpleging, verzorging en thuiszorg te maken heeft. 

Expertisecentrum

We beschikken over het Expertisecentrum Noorderboog, dat bestaat uit een team van professionals die zijn gespecialiseerd in ouderenzorg en geriatrische revalidatie. Het team biedt begeleiding en behandeling aan ouderen die problemen ervaren met hun lichamelijke en/of geestelijke gezondheid, chronisch zieken of mensen met meerdere ziektebeelden tegelijkertijd. Onze professionals werken niet alleen binnen onze verpleeg- en verzorgingshuizen, maar leveren ook zorg en behandeling aan ouderen die zelfstandig wonen.

Wonen, welzijn en zorg

Zorgcombinatie Noorderboog werkt volgens het principe dat onze cliënten zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen en daarbij gebruik kunnen maken van onze 'zorg om de hoek'. Onze kleinschalige voorzieningen worden ondersteund door de grote locaties in Meppel en Steenwijk, waar mensen verblijven die intensieve zorg nodig hebben.