Huisregels Veilige Zorg

Om uw verblijf bij Zorgcombinatie Noorderboog zo aangenaam mogelijk te maken, gelden de volgende huisregels.

Wat doen we wel

 • We gaan op een vriendelijke, gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar om. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met uw wensen als cliënt.
 • We behandelen u deskundig, professioneel en met aandacht voor u als persoon.
 • Medewerkers mogen u vragen naar uw identiteitsbewijs.
 • Medewerkers, cliënten en bezoekers respecteren de noodzakelijke rust.
 • We bevinden ons alleen in de gebouwen of op de terreinen van Zorgcombinatie Noorderboog als daar een geldige reden voor is.
 • We zetten de mobiele telefoon uit op plaatsen waar een sticker ‘verboden voor mobiele telefoons’ is aangebracht.
 • We roken alleen in speciaal daartoe aangewezen ruimten.
 • We volgen bij calamiteiten de aanwijzingen van medewerkers, politie en brandweer op.
 • We vragen toestemming aan leidinggevende(n) en betrokkene(n) voor het maken van foto- en/of filmopnamen.

Wat doen we niet

 • We verstoren de (bedrijfs)orde niet; verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie, agressie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen tolereren we niet.
 • We betreden niet zonder toestemming van de medewerkers de nachtingang of de wachtkamer van de Centrale Huisartsen Dienst met meer dan één begeleider, als dat niet strikt noodzakelijk is voor u als cliënt.
 • We hebben geen alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen bij ons, zonder verkregen toestemming en/of zonder medische noodzaak.
 • We dragen geen wapens bij ons, van welk soort dan ook.

Waar

Deze huisregels gelden voor álle locaties, gebouwen en (parkeer)terreinen van Zorgcombinatie Noorderboog.

Handhaving

 • Bij diefstal, geweld, vandalisme en ander ongeoorloofd gedrag doen wij aangifte bij de politie.
 • Bij het niet naleven van deze huisregels kan de Raad van Bestuur u de toegang tot de gebouwen en/of de terreinen van Zorgcombinatie Noorderboog ontzeggen.
 • Bij vrijwel alle locaties zijn op verschillende plaatsen camera’s geplaatst. Daarmee waken we over uw en onze veiligheid. De Raad van Bestuur is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van uw eigendommen of die van medewerkers en bezoekers.