Crisisopvang

Soms verandert de gezondheidsheidssituatie of het gedrag van een naaste plotseling sterk en brengt deze verandering gevaar voor de eigen veiligheid of die van de omgeving teweeg. Dan is er sprake van een crisis.

Acute nood kan ook ontstaan als er met de belangrijkste mantelzorger iets gebeurt waardoor verzorging thuis plotseling niet meer mogelijk is. In zulke situaties biedt Zorggroep Noorderboog crisisopvang in de Schiphorst. Crisisopvang is alleen te regelen via de huisarts.

Wat te doen in een crisissituatie?

Bel direct met de huisarts en eventueel met de casemanager. De huisarts zal de situatie inschatten en beoordelen of crisisopvang noodzakelijk is.

Wat gebeurt er na de crisisopvang?

Tijdens de crisisopname overlegt u met de specialist ouderengeneeskunde en/of huisarts en eventueel met familie of andere betrokkenen over de volgende stappen. Kan uw naaste weer terug naar huis of is het nodig een permanente plek in een zorginstelling voor hem of haar te regelen? Misschien hebt u al een zorginstelling gevonden die past bij de wensen van uw naaste en van uzelf. U kunt dan, eventueel samen met de huisarts of casemanager, proberen te regelen dat uw naaste direct vanuit de crisisopvang kan worden overgeplaatst. Hebt u zich nog niet georiënteerd op zorglocaties maar lijkt permanente opname van uw naaste de beste oplossing? Dan kunt u de periode van de crisisopvang gebruiken om een geschikt verpleeghuis te zoeken. De crisisopvang is voor maximaal twee weken.