Parkinson Oefengroep

U kunt via uw huisarts, neuroloog of Parkinsonverpleegkundige verwezen worden naar de parkinsonoefengroep.

De behandeling vindt plaats in de oefenruimte fysiotherapie in Zonnekamp te Steenwijk en richt zich op het verbeteren en onderhouden van de mobiliteit en de communicatie.

U komt één keer per week anderhalf uur in een groep bij elkaar. Het programma stemmen we af op de behoeften van de groep. Uw huisarts of behandelend specialist wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van uw behandeling.