Parkinson Revalidatie Opname

U heeft de Ziekte van Parkinson en kunt thuis niet optimaal functioneren. De verwachting is dat u na een kortdurende opname op de revalidatie afdeling weer naar huis kunt. Of u heeft de Ziekte van Parkinson en moet na een ziekte of ingreep in het ziekenhuis revalideren. Dan kun u terecht op de Parkinson Revalidatie Opname (PRO).

Het doel van de opname is dat u beter kunt functioneren in het dagelijks leven. We observeren u 24 uur per dag. Het revalidatieteam, dat gespecialiseerd is in de ziekte van Parkinson, kan zo bepalen wat u nodig heeft om beter te kunnen functioneren. We passen de medicatie aan, en volgen het effect daarvan op uw functioneren. Ook krijgt u gerichte therapie. Hiervoor stellen we samen met u uw behandelplan vast. De duur van de opname verschilt, meestal is het twee tot zes weken.

Het Parkinsonteam

Tijdens uw verblijf wordt u intensief begeleid door ons revalidatieteam. Dit team is gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson en aangesloten  bij ParkinsonNet. Het team bestaat uit de specialist ouderen geneeskunde, de Parkinson verpleegkundige, verpleging, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en maatschappelijk werker. Ook de neuroloog en de Parkinson verpleegkundige uit het ziekenhuis zijn nauw betrokken.

Eigen dagritme

U krijgt een ruime, ingerichte kamer met een eigen toilet en badkamer. De kamer is op de afdeling revalidatie waar mensen revalideren na bijvoorbeeld een botbreuk of beroerte. Het dagprogramma hangt af van wat u nodig heeft en van de therapeuten die bij uw behandeling betrokken zijn. U kunt ook meedoen in de activiteiten die we voor patiënten op de afdeling organiseren. We streven ernaar dat u het dagritme aanhoudt dat u thuis gewend bent.

Actief meewerken

We verwacht van u dat u actief meewerkt aan uw revalidatieproces, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk dingen doen die u thuis doet of weer wilt gaan doen. Zoals bijvoorbeeld uzelf verplaatsen binnen- en buitenshuis, en aan- en uitkleden. Deze dagelijkse activiteiten zijn, samen met therapie, ideale oefenmomenten. Onze medewerkers zijn speciaal getraind om u, indien nodig, daarbij te helpen. U bepaalt samen met ons wat uw revalidatiedoelen zijn.

Hoe komt u bij ons terecht?

Uw neuroloog en Parkinson verpleegkundige uit het ziekenhuis melden u aan voor een PRO opname. Voordat u op de PRO komt, wordt u één dag en nacht opgenomen in Isala Diaconessenhuis Meppel. De volgende dag kunt u met eigen vervoer (als dit lukt), vervoerd worden naar Zonnekamp in Steenwijk.Soms is er in plaats van de opname in het ziekenhuis een consult van de internist ouderengeneeskunde.

Waar is de PRO?

Revalidatie afdeling de Botter, Zonnekamp, Steenwijk

Folder Parkinson Revalidatie Opname