Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis

Wilt u zelfstandig blijven wonen, en dezelfde zorg ontvangen als wanneer u bij ons woont? Dat kan met een volledig pakket thuis (VPT). Een volledig pakket thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samen met u kijken we wat u nodig heeft. Op basis daarvan stellen we uw pakket van verpleging en verzorging samen, volledig afgestemd op uw wensen en behoeften. Met het Volledig Pakket thuis combineert u de voordelen van zelfstandig wonen met onze zorg en dienstverlening.

Waar kan een VPT uit bestaan?

Afhankelijk van wat u nodig heeft, kan volledig pakket thuis bestaan uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)
 • vervoer naar een behandeling en/of dagbesteding
 • maaltijden
 • hulp bij het huishouden
 • wassen van beddengoed, handdoeken en washandjes
 • logeren in een instelling - logeeropvang - om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

Algemene medische zorg

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de algemene zorg. U blijft ook bij uw eigen apotheker. De zorgverzekering vergoedt deze algemene medische zorg. Als u hulpmiddelen nodig heeft, zoals een rolstoel, kun u via uw gemeente een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wanneer is een VPT mogelijk?

U ontvangt een volledig pakket thuis onder bepaalde voorwaarden:

 • U ontvangt zorg aan huis als dat kan met uw gezondheid, en uw veiligheid geen gevaar loopt.  
 • Uw zorg thuis is niet duurder dan in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.

Regelen

Om in aanmerking te komen voor een VPT, heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . Wij helpen u graag bij het indienen van deze aanvraag. Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Kiest u voor een volledig pakket thuis? Dan krijgt u alle zorg die in uw zorgprofiel staat. Wij kijken samen met u hoe we de zorg gaan regelen. Dit leggen we vast in uw zorgplan.

Eigen bijdrage

Voor het VPT betaalt u een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Als u een uitkering krijgt, kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage.

Verschil VPT en MPT

 1. Het VPT kunt u niet combineren met een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het MPT is dit wel mogelijk.
 2. Bij het VPT krijgt u al uw zorg van één zorgaanbieder. Bij het MPT kunt u de ene module inkopen bij de ene zorgaanbieder en de andere bij een andere zorgaanbieder.
 3. Met een VPT krijgt u maaltijden, met een MPT niet.

Advies en informatie

Wij denken en kijken graag met u mee. Er kan iemand bij uw thuis komen voor een persoonlijk gesprek en om samen met u en uw familie/mantelzorger te kijken wat u nodig heeft. De medewerkers van Klantadvies helpen u verder: (0522) 752 852.