Bewegingsagogie

Bewegingsagogie

Bewegingsagogie is het stimuleren van beweging. Voldoende bewegen is voor iedereen belangrijk. Voor de lichamelijke conditie, want bewegen houdt actief en betrokken bij de omgeving. Dit heeft ook een positieve invloed op het gedrag en het geheugen.

Bovendien geeft bewegen in een groep de mogelijkheid om op een gezellige manier in contact te komen met anderen. Ook wanneer woorden niet meer te vinden zijn, is communicatie door middel van beweging vaak wel mogelijk.

Ontspannen en uitnodigende sfeer

Bewegingsagogie werkt met ouderen bij wie beperkingen zijn ontstaan die van invloed zijn op het alledaagse functioneren en het contact met de omgeving. Binnen bewegingsagogie maken we vooral gebruik van dat wat mensen nog wél kunnen. Dat blijkt vaak meer dan ze zelf op voorhand zouden denken. Bewegen en lichaamstaal blijven relatief lang in stand en zijn dus goed bruikbaar om contact met de omgeving te houden. De ontspannen en uitnodigende sfeer die bewegen met zich mee brengt, stimuleert ouderen zowel lichamelijk als geestelijk.

Positieve werking

De gemoedelijke sfeer en de bewegingsgerichte werkvormen nodigen uit tot actie en contact, waardoor mensen vaak meer gaan doen en vaak meer van zichzelf laten zien en horen dan in alledaagse situaties. Lijfelijke activiteit, sociaal contact met groepsgenoten en het ervaren van ontspanning en plezier gaan goed samen en hebben doorgaans een positieve werking op stemming en gedrag. Bewegingsagogie kan individueel of in groepsverband worden aangeboden. Na afloop van ieder contact wordt daarover gerapporteerd in het zorgdossier. De algehele situatie van iedere cliënt wordt halfjaarlijks geëvalueerd in multidisciplinair overleg.

De bewegingsagoog in Zonnekamp geeft bewegingsactiviteiten in groepsverband en individueel. Daarbij bieden we verschillende mogelijkheden:

  • gymnastiek
  • fitness
  • bewegen aan tafel
  • bewegen en muziek
  • wandelen
  • fietsen

Onze bewegingsagoog