Bewegingsagogie

Bewegingsagogie

Bewegingsagogie is het stimuleren van beweging. Voldoende bewegen is voor iedereen belangrijk. Voor de lichamelijke conditie, want bewegen houdt actief en betrokken bij de omgeving. Dit heeft ook een positieve invloed op het gedrag en het geheugen.

Bovendien geeft bewegen in een groep de mogelijkheid om op een gezellige manier in contact te komen met anderen. Ook wanneer woorden niet meer te vinden zijn, is communicatie door middel van beweging vaak wel mogelijk.

De bewegingsagoog in Zonnekamp geeft bewegingsactiviteiten in groepsverband en individueel. Daarbij bieden we verschillende mogelijkheden:

  • gymnastiek
  • fitness
  • bewegen aan tafel
  • bewegen en muziek
  • wandelen
  • fietsen

De activiteiten vinden binnen en buiten plaats en worden ondersteund door vrijwilligers. Bij het intake-gesprek, dat gehouden wordt na opname in het verpleeghuis, bekijken we welk bewegingsprogramma het beste past. Daarna zullen we regelmatig controleren of er aanpassingen in het programma nodig zijn.

Onze bewegingsagoog