Diëtetiek

Diëtetiek

Voeding bepaalt voor een groot gedeelte de kwaliteit van leven en neemt een belangrijke plaats in ons dagelijks leven in. De gezamenlijke maaltijden bieden structuur, gezelligheid en genot.

Een diëtist komt in beeld bij de cliënt en/of diens verzorgende, na verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde of huisarts. De diëtist doet onderzoek naar de voedingstoestand van een cliënt en stelt een voedingsplan op. De hulpvraag, de wensen en verwachtingen van de cliënt staat hierin centraal.

De zorg rond voeding van onze bewoners kan complex zijn. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen, zoals veroudering, ziekte, medicijngebruik, immobiliteit of gebitsproblemen. Het advies van de diëtist wordt afgestemd met en op de bewoner. De diëtist heeft een signalerende, ondersteunende en adviserende rol naar de medewerkers van de verschillende afdelingen en diensten.

Samenwerking

De diëtist van Zorggroep Noorderboog werkt onder andere samen met de specialisten ouderengeneeskunde, logopedie, ergotherapie en verzorgenden van de afdeling om zo voor de bewoner tot een goede behandeling te komen. Dit gaat zo mogelijk altijd in overleg met de cliënt. De therapie wordt vervolgens door de diëtist, in overleg met de bewoner en met collega's, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De afdeling is aangesloten bij ParkinsonNet.

Dieetbegeleiding

Een andere taak van de diëtist is individuele voeding- en dieetbegeleiding geven. Het advies is altijd afgestemd op de wensen en de behoefte van de bewoner en op de doelen in het behandelplan. Vraagstellingen van de bewoners, hun familie, verzorgenden of specialisten ouderengeneeskunde kunnen zijn:

  • ondervoeding
  • aangepaste energiebehoefte door ziektes, zoals Parkinson, spierziekten, Diabetes Mellitus, longaandoeningen of hartfalen
  • kauw- en slikproblemen
  • volledige/aanvullende sondevoeding
  • overgewicht
  • ontlastingsproblemen
  • decubitus (doorliggen), zowel preventief als verzorgend.

Onze diëtisten

Openingstijden

Onze diëtisten zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.