Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Veel mensen redden zich prima op eigen kracht. Maar soms zijn er gebeurtenissen in uw leven waarbij u toenemende spanning ervaart en waardoor u uit balans raakt. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor uzelf en uw naasten. Wanneer u daarbij ondersteuning nodig hebt, dan kunnen u en uw naasten terecht bij het maatschappelijk werk. We werken nauw samen met onze collega’s binnen en buiten Zorggroep Noorderboog.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer u door lichamelijke problemen of geheugenproblemen steeds afhankelijker wordt van anderen en hier moeite mee hebt.
 • Wanneer u zich eenzaam voelt.
 • Wanneer u komt revalideren en onzeker bent over uw toekomst.
 • Wanneer u allerlei zaken moet regelen en u niet weet waar u moet beginnen.
 • Wanneer u als mantelzorger de zorg voor uw naaste steeds zwaarder vindt worden en u niet weet of u dit kunt volhouden.
 • Wanneer u denkt dat er in uw situatie of die van uw naaste sprake zou kunnen zijn van ouderenmishandeling.
 • Wanneer uw naaste bij ons komt wonen en u moeite heeft met deze verandering.

Samen in gesprek

We gaan samen met u (en/of uw naasten) in gesprek en brengen uw situatie in kaart. Met elkaar zoeken we naar een goede balans tussen uw draagkracht en uw draaglast. Die balans is voor iedereen weer anders, want ieder mens is uniek. We zoeken naar mogelijkheden om uw kracht te vergroten en uw spanning te verminderen, zodat u weer kunt gaan genieten van het leven.

Wat kan de maatschappelijk werker voor u betekenen?

 • Geven van informatie, advies en voorlichting.
 • Begeleiding en behandeling gericht op verwerking van langdurig gezondheidsverlies.
 • Begeleiding en behandeling gericht op het verbeteren van de relatie als gevolg van gezondheidsverlies.
 • Begeleiding en ondersteuning bij praktische zaken, zoals het aanvragen van bewind en/of mentorschap.
 • Bieden van  Mantelzorgondersteuning.
 • Ondersteunen bij het opbouwen en versterken van het sociaal netwerk.
 • Doen van onderzoek en rapportage.
 • Helpen bij het voorkomen, signaleren en aanpakken van ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling.

Verwijzing en informatie

Verblijft u in een van onze locaties of bezoekt u onze dagbehandeling? Dan kunt u bij uw persoonlijk begeleider of specialist ouderengeneeskunde aangeven dat u contact met een maatschappelijk werker wilt. Het is afhankelijk van uw indicatie of wij u zelf kunnen helpen of u door moeten verwijzen naar een collega maatschappelijk werker van (de welzijnsorganisatie in) uw gemeente.

Woont u zelfstandig en wilt u hulp van één van onze maatschappelijk werkers? Neem dan contact op met uw gemeente en vraag naar de mogelijkheden van begeleiding vanuit de Wmo.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze maatschappelijk werkers.

Onze maatschappelijk werkers