Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie gaat net even één (of twee) stap(pen) verder dan alleen samen muziek maken. Muziek is een krachtig middel dat verschillende delen van het brein activeert.  De kracht van muziektherapie is dat het doorwerkt waar woorden stoppen. Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie. Door te ervaren, door te beleven ontwikkel je nieuwe coping strategieën, dat wil zeggen nieuwe manieren waarop je problemen aanpakt.

Een muziektherapeut

  • behandelt 
  • werkt aan doelen 
  • is gericht op verlichting en (waar mogelijk) herstel van klachten. Deze klachten kunnen lichamelijk zijn, psychisch of sociaal.

De manier waarop iemand op muziek reageert, zegt vaak heel veel over de persoon (analogie). Door daar bewust op in te spelen, kan de muziektherapeut muziek als middel inzetten om innerlijke veranderingsprocessen te bewerkstelligen. Zo kan muziektherapie worden ingezet om spraak te verbeteren na bijvoorbeeld een CVA, maar ook om het dag- en nachtritme van bewoners met een vorm van dementie te verbeteren.

Muziekkussen

Tijdens de Muziekkusseninterventie luistert de cliënt bij het inslapen tot drie kwartier naar muziek via een muziekkussen. Het kussen maakt gebruik van (non-)cognitieve restvermogens van mensen met dementie. Tot in een laat stadium van hun ziekte kunnen zij muziek herkennen. Het geeft ze houvast, herkenning en daarmee een veilig gevoel. De muziek heeft rustgevende kenmerken en wordt afgestemd op de voorkeur van de cliënt. Dit zorgt voor een positieve beleving. De interventie kan worden aangeboden bij het naar bed gaan en zo nodig kan het later in de nacht worden herhaald om nachtelijke onrust te verminderen.

Onze muziektherapeuten