Psychologische hulp

Psychologische hulp

Zoals voor elke leeftijd,  zijn er specifieke problemen die zich voordoen bij het ouder worden

U en de mensen in uw omgeving, zoals naasten en zorgverleners, kunnen bij de psycholoog terecht voor behandeling, begeleiding en diagnostiek. Het doel hiervan is het in kaart brengen en verminderen van uw klachten en zo mogelijk herstel.

Psychologische begeleiding bij problemen

U kunt voor de meest uiteenlopende problemen terecht bij een psycholoog van Zorggroep Noorderboog. De psycholoog kan u onder andere helpen bij:

  • Emotionele problemen zoals:  somberheid, niet kunnen genieten, depressie, verdriet, rouwverwerking, piekeren, spanningen en angst.
  • Cognitieve klachten zoals: vergeetachtigheid, moeite met concentreren of vinden van woorden, omgaan met gedragsveranderingen bij dementie (bijvoorbeeld agressie, achterdocht, ontremming).
  • Specifieke andere vragen zoals: omgang met (chronische) ziekte en beperkingen, zingeving, verandering van (ongezonde) leefgewoonten en begeleiding van familieleden van bewoners met een (ernstige) aandoening.

Het eerste gesprek

U bekijkt samen met de psycholoog welke begeleiding of behandeling bij u past. Tijdens het eerste gesprek, het intakegesprek, maken u en uw psycholoog kennis met elkaar en brengt u samen uw probleem en hulpvraag in kaart. Op basis daarvan maakt u afspraken over het (eventuele) vervolg. Iedere situatie vraagt namelijk om een andere aanpak. Soms kan één gesprek al veel oplossen, in andere gevallen is aanvullend onderzoek en/of behandeling wenselijk.

Samenwerking

We houden rekening met wat er allemaal van invloed is op uw functioneren en welzijn.  Daarom werken we nauw samen verschillende collega's, zoals de specialist ouderengeneeskunde, huisarts of andere specialisten, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, geestelijk verzorger, maatschappelijk werk, en natuurlijk het verzorgende team.   

Als u contact met ons wilt, dan kan dat via uw persoonlijk begeleider of via een andere behandelaar.

Onze psychologen