Ouderengeneeskunde

Ouderengeneeskunde

Voor goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondsheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Het doel van ouderengeneeskunde is het behouden of bereiken van het voor de betrokken patiënt optimale niveau van functionele zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Hiervoor zijn zowel diagnostiek en behandeling als zorg noodzakelijk en beschikbaar.

De specialist ouderengeneeskunde is een arts gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondsheidsproblemen. Specialisten ouderengeneeskunde zijn net als andere medisch specialisten officieel geregistreerd.

Kwaliteit van leven

Voor zijn advies kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zoveel mogelijk uit het leven te blijven halen? Er is veel aandacht voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Waar mogelijk, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt over de langere termijn. Hoe zal de ziekte ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de patiënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen?

De specialist ouderengeneeskunde werkt niet alleen binnen de locaties van Zorggroep Noorderboog. De specialist ouderengeneeskunde werkt ook op de polikliniek en als consulent in het ziekenhuis en adviseert huisartsen. De specialist ouderengeneeskunde heeft een duidelijke meerwaarde als het gaat om de kwaliteit van zorg voor (thuiswonende) chronisch zieken en ouderen met complexe zorgvragen.

Onze specialisten ouderengeneeskunde

Onze verpleegkundig specialisten

Gezien ter Veen

Thea Hak