Hotelzorg

Soms heeft u tijdelijk zorg nodig. Bijvoorbeeld na het herstellen van een operatie of ziekenhuisopname. Of als uw mantelzorger op vakantie gaat. Dan kunt u op diverse locaties terecht voor hotelzorg.

Verzekering en vergoeding

Kijk voor informatie over verzekeringen en vergoedingen op de pagina van www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/l/logeeropvang-wlz