Dag van de Mantelzorg 2017: Mantelzorg doen we samen

Dag van de Mantelzorg 2017: Mantelzorg doen we samen

Op vrijdag 10 november, de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, staan de mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken, verenigingen, werkgevers en gemeenten in heel Nederland organiseren iets leuks of inspirerends. Het thema is net als vorig jaar ‘Mantelzorg doe je samen’. Een breed thema waarin het waarderen van mantelzorgers centraal staat.

Mantelzorg doen we samen

Ook Zorggroep Noorderboog heeft in de week van 10 november extra aandacht voor de mantelzorgers. Elke locatie doet dat op zijn eigen manier, kleinschalig of in samenwerking met andere organisaties. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van onze cliënten! Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Vanzelfsprekend

In Nederland zijn 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden voor een ander. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

Wensen of ideeën?

Bent u zelf mantelzorger van één van onze cliënten en heeft u wensen of ideeën hoe de diverse locaties de mantelzorgers in het zonnetje kunnen zetten? Of wilt u met ons delen wat er goed gaat en wat er beter kan? Laat dit dan aan ons weten! U kunt dit doorgeven aan de medewerkers van de locatie waar uw naaste verblijft of bezoeker is, of neem contact op met één van de maatschappelijk werkers Annerieke van Dongen of Gerline Kuiers. Zij zijn beiden aandachtsfunctionaris op het gebied van mantelzorg.