Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven (voorheen het Mantelzorgcompliment). Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.

Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het WMO-loket of de mantelzorgorganisatie in de gemeente van degene voor wie u zorgt of bekijk hun website om te weten hoe zij mantelzorg waarderen. De gemeente legt in haar verordening vast hoe zij de waardering vormgeeft. Dit kan bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming, een mantelzorgpas die korting geeft of door waardering via groepsactiviteiten voor mantelzorgers. Dit verschilt per gemeente.