Sociaal Team Meppel en Westerveld

Meldingen over inwoners met ingewikkelde en meerdere problemen worden door professionals van verschillende organisaties ingebracht bij het Sociaal Team Meppel/ Westerveld.

Dit team is er voor professionals die te maken hebben met inwoners die hun eigen problemen niet meer overzien en niet meer in staat zijn oplossingen te vinden.
Via het Sociaal Team wordt voor deze inwoners een regisseur aangewezen. Dit is een professional die naar de hulpvrager toe gaat, contact maakt en het aanspreekpunt wordt en blijft. Deze regisseur zorgt ervoor dat er een plan komt waar de hulpvrager zelf achter staat en dat zoveel mogelijk uitgaat van wat de hulpvrager zelf kan.

Ook zorgt de regisseur ervoor dat de hulpverleners die betrokken zijn, goed samenwerken. Het Sociaal Team kan een beroep doen op twee regisseurs van Zorggroep Noorderboog, namelijk Gerda Fijn (casemanager dementie) en Annerieke van Dongen (maatschappelijk werker). Zij kunnen onder andere ingeschakeld worden bij vermoedens van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Inwoners die zich ernstig zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen altijd contact opnemen met hun eigen Gemeente, Welzijnsorganisatie of Veilig Thuis.