Revalidatie

Revalidatie

Als u in het ziekenhuis verblijft en nog niet voldoende hersteld bent, kunt u in aanmerking komen voor revalidatie. Dat kan op onze Geriatrische revalidatie afdelingen binnen Reggersoord in Meppel en in Zonnekamp te Steenwijk.

Revalidatie betekent 'weer valide (gezond en goed) worden' , bijvoorbeeld na een ongeval of medische ingreep. Behandelaren bij Zorggroep Noorderboog zijn gespecialiseerd in de revalidatie en behandeling van ouderen. In dat geval spreken we van geriatrische revalidatiezorg.

Wij helpen u in een omgeving waar u zich thuis voelt. Alle activiteiten gedurende de dag dragen bij aan de revalidatie. Daarnaast volgt u therapieën van behandelaars als fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde.  We stemmen de zorg en behandeling af op uw persoonlijke situatie.

De volgende diagnoses vallen onder de geriatrische revalidatiezorg:

  • CVA-diagnoses (beroerte, herseninfarct, hersenbloeding)
  • Electieve orthopedie (geplande heup- en knieoperaties)
  • Trauma (bijvoorbeeld letsel door een ongeluk)
  • Amputaties
  • Overige aandoeningen (waaronder longziekten, hartziekten, neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson).