Geheugenproblemen

Geheugenproblemen

Hebt u of uw familie/naasten problemen met het geheugen en hulp nodig? Binnen Zorggroep Noorderboog zijn op verschillende locaties mogelijkheden om te gaan wonen en er zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Cliënten met een geheugenprobleem wonen en leven binnen Zorggroep Noorderboog met professionele zorg binnen handbereik. Gespecialiseerde medewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren) gaan samen met u en uw familie/naasten de zorg bespreken en afstemmen. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier.