Werken en Leren

Werken en Leren

Zorggroep Noorderboog heeft oog voor haar medewerkers. Met verschillende projecten werken we aan onze ambitie om een aantrekkelijk werkgever in de regio te zijn. Onze medewerkers voelen zich thuis bij Zorggroep Noorderboog en zijn trots op wat zij doen. De mensen kennen elkaar en de samenwerking tussen de afdelingen wordt als zeer positief ervaren.

Ontwikkelen

Talenten vinden bij Zorggroep Noorderboog een uitdagend werkklimaat waarin zij de eigen capaciteiten kunnen benutten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die werkt of leert bij Zorggroep Noorderboog zich als mens en professional blijft ontwikkelen. Wij investeren in onze medewerkers met een uitgebreid competentiemanagementprogramma waarin medewerkers zichzelf en elkaar stimuleren om zich te ontplooien en prestaties te verbeteren. Medewerkers krijgen hierbij ondersteuning door middel van coaching, (vervolg)opleiding of mentoraat.