Casemanager dementie

“Iemand die je begeleidt, die er voor je is, die deskundig is, die zorg kan regelen.  Het moet normaal worden dat mensen met dementie en hun naasten een vaste begeleider krijgen. Iemand die hun vragen kan beantwoorden, die ze kunnen bellen als het nodig is. Iemand die creatief meedenkt om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.” (uit het rapport van Alzheimer Nederland)

Aanspreekpunt

Een casemanager-dementie (of : zorgbegeleider) is een vast aanspreekpunt voor u en uw naaste(n). Een vertrouwd iemand waar u terecht kunt voor informatie, advies en hulp.

Dementie is ingrijpend voor alle betrokkenen. U, als cliënt, en uw naasten weten dit maar al te goed. De klachten ontwikkelen zich vaak langzaam en roepen veel vragen op. Uw naasten zijn zeer betrokken en helpen waar zij kunnen, maar soms is dit moeilijk. De casemanager is een hulpverlener die veel weet over dementie en ook weet welke hulp en voorzieningen ingeschakeld kunnen worden. Het is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker, die in een vroeg stadium ingeschakeld kan worden, ook voordat de diagnose dementie is gesteld. Deze begeleiding is kosteloos, u heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.

 

 

De casemanager

 • Geeft informatie en advies over het omgaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven en dat van uw naasten veroorzaakt;
 • Ondersteunt u en uw naasten bij het verwerken en oplossen van problemen;
 • Is uw vaste contactpersoon die u thuis kan bezoeken en de zorg en hulp regelt die nodig is;
 • Overlegt zo nodig met de huisarts en andere hulpverleners nadat u toestemming heeft gegeven.

Regionale begeleiding

In de gemeente Steenwijkerland wordt casemanagement aangeboden door ‘Ketenzorg Dementie Steenwijkerland’ een samenwerkingsverband van:

 • Zorggroep Noorderboog
 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 • Dimence
 • Alzheimer Nederland, regio IJssel-Vecht

In de regio Drenthe wordt casemanagement aangeboden vanuit het 'Netwerk Dementie Drenthe' waarin participeren:

 • Zorggroep Noorderboog
 • GGZ Drenthe
 • Zorgcentra Zuidwest Drenthe
 • Icare
 • Alzheimer Nederland, regio Drenthe

Wachtlijst Casemanagement dementie

  Steenwijkerland Meppel
Aantal wachtenden Geen Geen
Gemiddelde wachttijd nvt nvt
Wachtende langer dan 6 weken nvt nvt