Modulair Pakket Thuis

Modulair Pakket Thuis

Wilt u zelfstandig blijven wonen, en gedeeltelijk dezelfde zorg ontvangen als wanneer u bij ons woont? Dat kan met een modulair pakket thuis (MPT). U kiest zelf welke zorg u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen, bijvoorbeeld omdat u zorg zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget. Een modulair pakket thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Waar kan een MPT uit bestaan?

Afhankelijk van wat u nodig heeft, kan een MPT bestaan uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • Wlz-behandeling
 • vervoer naar de behandeling (met begeleiding)
 • logeeropvang om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen
 • huishoudelijke hulp

Wat zit er niet in het MPT?

 • Maaltijden zitten niet in het modulair pakket thuis.
 • En ook ‘algemeen medische zorg’ niet. Uw huisarts is verantwoordelijk voor de algemene zorg. U blijft ook bij uw eigen apotheker. De zorgverzekering vergoedt deze algemene medische zorg. Als u hulpmiddelen nodig heeft, zoals een rolstoel, kun u via uw gemeente een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wanneer is een MPT mogelijk?

U ontvangt een modulair pakket thuis onder bepaalde voorwaarden:

 • U ontvangt zorg aan huis als dat kan met uw gezondheid, en uw veiligheid geen gevaar loopt.  
 • Uw zorg thuis is niet duurder dan in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.

Regelen

Om in aanmerking te komen voor een MPT, heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij het indienen van deze aanvraag. Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Kiest u voor een modulair pakket thuis? Dan krijgt u alle zorg die in uw zorgprofiel staat. Wij kijken samen met u hoe we de zorg gaan regelen. Dit leggen we vast in uw zorgplan.

Huishoudelijke hulp regelen

Sinds 1 april 2017 regelt u huishoudelijke hulp via het modulair pakket thuis. Vraag uw zorgkantoor om meer informatie.

Eigen bijdrage

Voor het MPT betaalt u een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Als u een uitkering krijgt, kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage.

Verschil MPT en VPT

 1. Het MPT kunt u combineren met een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het VPT is dit niet mogelijk.
 2. Bij het MPT kunt u de ene module inkopen bij de ene zorgaanbieder en de andere bij een andere zorgaanbieder. Bij het VPT krijgt u al uw zorg van één zorgaanbieder.
 3. Met een MPT krijgt u geen maaltijden, met een VPT wel.

Advies en informatie

Wij denken en kijken graag met u mee. Er kan iemand bij uw thuis komen voor een persoonlijk gesprek en om samen met u en uw familie/mantelzorger te kijken wat u nodig heeft. De medewerkers van Klantadvies helpen u verder: (0522) 752 852.