Zorg bij ons

Zorg bij ons

Als u continu zorg nodig heeft, variërend van persoonlijke verzorging tot en met een medische behandeling, kunt u in één van onze huizen komen wonen. Ook voor een meeverhuizende partner hebben wij diverse mogelijkheden.

Het kan zijn dat u een beperking hebt, waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt functioneren en tijdelijk bij ons woont om te revalideren. Is uw zorgvraag van dien aard dat zelfstandig thuis wonen niet meer gaat lukken, dan komt u definitief bij ons wonen. Uw beperkingen kunnen lichamelijk (somatisch) van aard zijn, maar het kan ook gaan om geestelijke achteruitgang (psychogeriatrisch, bijvoorbeeld dementie).

Intake gesprek

Als Zorggroep Noorderboog uw zorg gaat leveren, neemt een van onze klantadviseurs contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek verzamelen we uw persoonlijke en medische gegevens. U ontvangt uiteraard ook informatie over onze zorgverlening en over Zorggroep Noorderboog. Tijdens het intakegesprek vragen we wie uit uw omgeving als uw contactpersoon we kunnen registreren in uw zorgdossier. Dit kan een familielid zijn of iemand anders uit uw directe omgeving. Voor informatie-uitwisseling of vragen over de zorg kunnen wij uw contactpersoon benaderen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.

Persoonlijk aanspreekpunt

Bij de start van de zorg krijgt u een persoonlijk begeleider (PB’er)  of eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV'er) toegewezen. Hij of zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de totale zorg aan u. De PB'er of EVV'er bespreekt alle zorgvragen met u en/of uw vertegenwoordiger. Afhankelijk van uw indicatie hebt u op vooraf vastgestelde momenten overleg met de PB’er/EVV'er, specialist ouderengeneeskunde/huisarts en/of andere behandelaars. Tijdens dit overleg wordt uw zorg en uw behandeling besproken, geëvalueerd en afgesproken. U of uw vertegenwoordiger verleent goedkeuring aan de afspraken die worden gemaakt.

Verzekeringen en vergoedingen

Informatie over verzekeringen en vergoedingen vindt u op de pagina van Zorginstituut Nederland.