Cliëntondersteuner

Cliëntondersteuner

Heeft u vragen over hoe de zorg die u nodig heeft het beste kan worden geregeld en uitgevoerd? Dan kan een cliëntondersteuner u hierbij helpen. 

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (in het kader van de Wet langdurige zorg) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner is een door de overheid ingestelde functionaris.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Gratis en in uw belang

Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Waar kunt u terecht?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van welke organisatie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende organisatie.

Zorgkantoor

U kunt uw vraag stellen aan de cliëntondersteuners van het zorgkantoor op het telefoonnummer (038) 4567 899 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: zorgtoewijzing@achmea.nl.

MEE

Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE kijkt u op www.mee.nl of belt u (0900) 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.

Adviespunt Zorgbelang

Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang kijkt u op www.adviespuntzorgbelang.nl of belt u (0900) 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.

WlzCliëntondersteuning

Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door WlzCliëntondersteuning kijk u op www.Wlzclientondersteuning.nl of belt u (085) 30 32 985. Voor dit nummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten. Mailen kan ook: info@wlzclientondersteuning.nl