Dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd brengt specifieke vragen en behoeften met zich mee, zowel van de persoon zelf als van de naasten. Zorggroep Noorderboog biedt ondersteuning, zorg en behandeling die hierop is afgestemd. Daarom wonen jonge mensen met een vorm van dementie bij ons bij elkaar.

Binnen Zorggroep Noorderboog is er een toename te zien van jonge mensen met dementie die behoefte hebben aan ondersteuning, zorg en behandeling. Zorggroep Noorderboog wil aansluiten bij de vraag van jonge mensen met dementie vanuit eigen regie en vanuit de eigen behoefte om zelf te bepalen wat nodig is om kwaliteit van leven te ervaren en wat nodig is om gelukkig van te worden. Jonge mensen met dementie hebben andere vragen en behoeften dan oudere mensen met dementie.

Specifieke vraag

De ondersteuning, zorg en behandeling afgestemd op de specifieke vraag doe je er niet zomaar even bij. De zorgvrager is jonger, maar daarbij ook zijn/haar mantelzorger en kinderen. Vaak staan ze nog midden in de samenleving, hebben opgroeiende kinderen, een baan die van alles vraagt en dan overkomt hen de ziekte dementie. En dan? Ook is het vaak een specifieke vorm van dementie die hen treft met daarbij kenmerkende gedragsproblematiek. 

Lichamelijk fit

Veel jonge mensen met dementie hebben frontaal temporale dementie. Hierdoor kan bij iemand  grote karakterverandering ontstaan, wat zich bijvoorbeeld uit in ongeremd gedrag.  Dit heeft een enorme impact op de partner en mogelijk de (jonge) kinderen. Lichamelijk zijn deze bewoners meestal nog fit. Er is daarom meer behoefte aan individuele activiteiten, die passen bij wat iemand thuis ook graag deed. Zorggroep Noorderboog heeft een actief verenigingsleven, met diverse activiteiten. De activiteitenbegeleiders spreken met de bewoner activiteiten op maat af. Zo kan er veel geregeld worden. Een bewoner kan voor een activiteit echt ergens naar toe, buiten de woongroep.

Twee woningen

Op dit moment heeft Zorggroep Noorderboog twee woningen voor jonge mensen met een vorm van dementie in De Schiphorst. De aankleding van de ruimte en de benadering zijn afgestemd op de fase van het dementieproces en op de vraag van de bewoner. Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement met een eigen keuken en sanitaire voorzieningen. Er wordt met de groep gekookt.  De partner is direct bij  de zorgverlening betrokken.

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakt zich sterk voor excellente zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Zorgprofessionals werkzaam bij organisaties uit heel Nederland zijn hierbij aangesloten. Zij helpen jonge mensen met dementie om te gaan met alle ingrijpende veranderingen. Het is belangrijk dat zorgprofessionals dat zo goed mogelijk kunnen doen. Het Kenniscentrum bevordert kwaliteit van zorg en deskundigheid.

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd komt ook op voor de belangen van jonge mensen met dementie en hun naasten. Om te begrijpen wat goede zorg is, is het belangrijk om te luisteren naar de mensen die zorg nodig hebben én naar de mensen die hen het beste kennen.

Het Kenniscentrum is ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Ze stimuleren dat waardevolle kennis uit onderzoek vertaald wordt naar praktische en heldere informatie, op zo’n manier dat de zorg en ondersteuning echt verbetert.

Kijk voor meer informatie op de website van het Kenniscentrum voor Dementie op Jonge Leeftijd.