Langdurige zorg

Langdurige zorg

We spreken van verblijf als de cliënt in één van de woonzorgcentra van Zorggroep Noorderboog woont en zorg en welzijn ontvangt. De cliënt komt wonen in een appartement dat hij/zij naar eigen smaak mag inrichten.

Voor cliënten die continue zorg nodig hebben, variërend van persoonlijke verzorging tot en met medische behandeling, biedt Zorggroep Noorderboog verpleeghuiszorg aan. Doel is om de cliënt een woonomgeving te bieden waar de cliënt veilig oud kan worden en waar kwalitatief goede zorg- en dienstverlening beschikbaar is.

Indicatie

De zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie zorg met verblijf nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Samen met het CIZ wordt bepaald welke zorg u nodig heeft en hoeveel. De indicatie zorg met verblijf is gekoppeld aan intensieve zorg, waardoor u kunt wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.

Eigen bijdrage

In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Als u een uitkering krijgt, kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage.

Meer informatie

Wilt u informatie over één of meer van onze locaties, klik dan op de desbetreffende locatie. U bent natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en sfeer te proeven. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Belt u ons dan! Ons telefoonnummer is (0522) 752 852.