Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie zorg is tijdelijke intensieve zorg en behandeling op een gespecialiseerde afdeling binnen het verpleeghuis. Veelal ouderen verblijven hier tijdelijk ,vaak na een ziekenhuisopname. Een team van gespecialiseerde medewerkers, dat bestaat uit verschillende behandelaars, staat voor u klaar.

U stelt samen met de behandelaars uw eigen revalidatieplan met persoonlijke  doelen op. U werkt hier samen met het revalidatie team aan, onder medische eindverantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde. We stimuleren u om zo actief mogelijk te werken aan uw herstel. Wat u kunt, doet u zelf, u krijgt hulp bij datgene wat (nog) niet zelfstandig gaat. Het doel is dat u terugkeert naar uw eigen woonomgeving.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij bieden u een vast weekprogramma. De therapieën sluiten aan bij uw eigen revalidatiedoelen en mogelijkheden. Ze zijn zowel individueel als in groepsverband. Gedurende de dag kunt u verder werken aan uw doelen, met ondersteuning van de verzorgenden en verpleegkundigen. We betrekken uw mantelzorgers zoveel mogelijk bij het revalidatieproces.  Ze kunnen bijvoorbeeld meekijken bij fysiotherapie, of samen met u de huiswerkoefeningen doornemen.

Wat verwachten we van u?

We verwachten van u dat u actief meewerkt aan uw herstel.  Dat u bijvoorbeeld koffie of thee zet, uw bed opmaakt, u zelf verzorgt. Dit zijn, naast de therapieën, ideale trainingsmomenten. De therapieën zijn niet vrijblijvend. We verwachten van u dat u aanwezig bent. Het is van belang dat het bezoek rekening houdt met uw revalidatie agenda.

Het revalidatieteam

Het revalidatieteam begeleidt u intensief tijdens uw revalidatie. Dit team is gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en bestaat uit een Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialist, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, activiteitenbegeleider en diëtist. De Specialist Ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijk tijdens uw revalidatie.

 

Waar is het?

Wij bieden geriatrische revalidatie zorg op twee van onze locaties aan, Reggersoord in Meppel en Zonnekamp (de Botter) in Steenwijk. In Reggersoord is plaats voor 44 personen, verdeeld over twee afdelingen. In Zonnekamp is plaats voor 30 mensen.  Op beide kunt u voor alle vormen van revalidatie terecht. Daarnaast is de revalidatieafdeling in Reggersoord gespecialiseerd in zorg en behandeling rondom een CVA (beroerte) en longrevalidatie. De Botter is gespecialiseerd in de zorg en behandeling  rondom de Ziekte van Parkinson.

CVA en longrevalidatie

In Reggersoord kunt u terecht voor alle vormen van revalidatie. Wij hebben ons gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van cliënten die voor longrevalidatie komen en cliënten die een CVA (Cerebraal Vaculair Accident, in de volksmond een beroerte hebben doorgemaakt. Ketenzorg  zorgt er voor dat u op het juiste moment de zorg krijgt die u nodig heeft, in elke fase van uw herstelproces. Dit is vanaf een eventuele opname voor medische behandeling en/of revalidatie tot en met het moment dat u weer thuis bent. Bij ketenzorg bundelen zorgverleners hun krachten, met als gezamenlijk doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. De medewerkers van de geriatrische revalidatie en de betrokken behandelaars hebben veel ervaring in het begeleiden en behandelen van CVA patiënten en longpatiënten. Waar nodig hebben ze extra scholing gevolgd.

De ziekte van Parkinson

In Zonnekamp (de Botter) kunt u terecht voor alle vormen van revalidatie. Wij hebben ons gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van cliënten met de Ziekte van Parkinson. De medewerkers van de geriatrische revalidatie en de betrokken behandelaars hebben veel ervaring in het begeleiden en behandelen van mensen met Parkinson  Waar nodig hebben ze extra scholing gevolgd. Kijk voor meer informatie onder Parkinsoncentrum.

Dagbehandeling

Dagbehandeling somatiek in Reggersoord en Zonnekamp is bedoeld voor mensen met een of meer lichamelijke beperkingen, die behandeling nodig hebben. Met individuele behandeling, begeleiding en activiteiten proberen wij uw situatie te verbeteren, te stabiliseren of achteruitgang te vertragen. Daardoor bent u langer in staat zelfstandig te blijven wonen.