Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf

Het is mogelijk om tijdelijk zorg van Zorggroep Noorderboog te krijgen, bijvoorbeeld om aan te sterken na een ziekenhuisopname of omdat er door andere omstandigheden tijdelijk meer zorg nodig is dan thuis geboden kan worden. Het doel van kortdurend verblijf is om de cliënt die zorg te geven zodat hij/zij weer thuis kan gaan wonen.

Verschillende vormen

U kunt in aanmerking komen voor kortdurend verblijf in de volgende vormen:

  • Eerstelijnsverblijf: de huisarts kan een indicatie stellen voor eerstelijnsverblijf. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Respijtzorg: een indicatie voor respijtzorg loopt via de gemeente.
  • Hotelzorg: verblijf met eigen financiering. U betaalt een bedrag voor het verblijf en voor de zorg die u ontvangt wordt een indicatie wijkverpleging opgesteld.
  • Logeeropvang via de WLZ: als u over een WLZ indicatie beschikt, kunt u ook gebruik maken van logeeropvang op basis van de Wet langdurige zorg.

Waar?

Kortdurend verblijf is mogelijk in onze woonzorgcentra:

Voor kortdurend verblijf in een van onze verpleeghuizen is een indicatie ‘eerstelijnsverblijf hoog complex’ noodzakelijk. Die wordt door uw huisarts gesteld.

CZ verzekerden opgelet!

Voor CZ verzekerden zijn we helaas genoodzaakt om over te gaan tot een opnamestop voor het eerstelijnsverblijf. De opnamestop is per direct en geldt voor het restant van 2019.

De opnamestop is het gevolg van het overschrijden van de beschikbare zorgkostenplafonds. CZ heeft helaas niet gereageerd op ons verzoek om aanvullende financiering. De opnamestop geldt dus uitsluitend voor CZ verzekerden. We zien ons genoodzaakt om deze vervelende maatregel te moeten nemen. Als u bij CZ verzekerd bent en eerstelijnsverblijf nodig hebt, kunt u gewoon met onze afdeling Klantadvies blijven bellen. Zij zullen u dan de gegevens van andere zorgaanbieders doorgeven waar u contact mee op kunt nemen om in uw zorgvraag te voorzien.

Advies en meer informatie?

Onze medewerkers van Klantadvies geven u graag advies en meer informatie en denken met u mee. Zij zijn bereikbaar via (0522) 752 852.