Zorgdossier

In uw zorgdossier nemen wij alle gegevens van u op, die van belang zijn voor de verlening van zorg en/of het verblijf in één van onze locaties.

Zorgleefplan

Het zorgleefplan is onderdeel van uw zorgdossier. Dit plan wordt in overleg met u vastgesteld. Hierin staan de afspraken die met u zijn gemaakt over uw (dagelijkse) zorg en behandeling en over de activiteiten waaraan u deelneemt. Dit zorgleefplan is persoonlijk en staat centraal in de zorg- en dienstverlening aan u. Met uw persoonlijk begeleider praat u regelmatig over uw zorgleefplan. Indien nodig wordt het plan op basis van die gesprekken bijgesteld. Als u akkoord gaat met de afspraken die zijn gemaakt, wordt aan u of uw vertegenwoordiger gevraagd het plan te ondertekenen. Dit geldt ook wanneer wijzigingen in het zorgleefplan plaatsvinden.

Medisch dossier

In uw medisch dossier worden al uw medische gegevens bewaard. Ook het indicatiebesluit, dat wij rechtstreeks via het CIZ hebben ontvangen, bewaren wij in uw medisch dossier. Daarnaast bewaren wij een kopie van uw verzekeringsbewijs en de gegevens van uw contactpersoon die u hebt aangeleverd in het intakegesprek, in uw zorgdossier.

Inzage

U hebt als cliënt recht op inzage in zowel uw zorgdossier als uw medisch dossier. Uw contactpersoon (meestal is dat een familielid) mag alleen uw zorgdossier inzien met uw toestemming. Hebt u een vertegenwoordiger aangewezen die uw belangen behartigt? Dan geldt het recht op inzage in uw zorgdossier ook voor hem of haar. Voor inzage in uw medisch dossier dient u altijd eerst een schriftelijke machtiging af te geven.

U kunt uw dossier inzien, kopiëren, corrigeren, aanvullen of vernietigen. Dit dient u schriftelijk bij ons aan te vragen. Meer informatie vindt onder Privacy.