Jan Thijs Seinenhof

Jan Thijs Seinenhof

De Wijert 59
7981 AH Diever
(0521) 385 500 janthijsseinenhof@noorderboog.nl

Midden in het centrum van het landelijk gelegen Diever ligt Jan Thijs Seinenhof. Dit is een gecombineerd verpleeghuis voor mensen met lichamelijke beperkingen en voor mensen met een vorm van dementie of een andere stoornis in het geheugen. 

Binnen Jan Thijs Seinenhof streven we naar het aanbieden van Zorg op Maat. Dat betekent dat de cliënt centraal staat en de regie heeft en houdt over zijn/haar leven. De medewerkers bieden ondersteuning om dit te verwezenlijken.

Concreet betekent dit:

  • Onze bewoner mag zijn wie hij/zij is.
  • Bewoners voeren zo veel als mogelijk een gewoon huishouden. Het is herkenbaar en vertrouwd: samen koken, eten, opruimen, krant lezen. Het hebben van een eigen kamer (privacy) hoort daarbij. Bezoek is altijd welkom, kan mee-eten en meehelpen in de zorg.
  • Bewoners kunnen zelf bepalen wanneer ze opstaan, wat ze willen eten, naar welke kapper ze gaan en wanneer ze naar bed gaan, rekening houdend met hun woonomgeving en hun beperking.
  • Bewoners kunnen in Jan Thijs Seinenhof blijven wonen totdat ze overlijden.

Onze medewerkers zijn een deel van het huishouden. Er is een vast team van medewerkers dat de bewoners goed kent, een huiselijke sfeer weet te creëren en de zorg integreert in het dagelijks leven. Een team van deskundige medewerkers dat 24 uur per dag klaar staat om naar behoefte de zorg en begeleiding te bieden. Medewerkers die bewust er voor gekozen hebben om in Jan Thijs Seinenhof te gaan werken.

"Niets dan lof. Over zowel de verpleging als al het andere."