Cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Meppel

Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Onze tip: schakel een cliëntondersteuner in vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in! Twee mensen weten meer dan een. Een cliëntondersteuner kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u. Cliëntondersteuning vanuit de Wmo kunt u krijgen via uw gemeente.  Woont u in de gemeente Meppel, dan kunt u voor cliëntondersteuning vanuit de Wmo onder andere terecht bij Zorggroep Noorderboog.

Een cliëntondersteuner denkt graag met u mee. Bijvoorbeeld als u hulp of ondersteuning wilt regelen en u niet weet hoe dat moet of waar u terecht kunt. Hulp van een cliëntondersteuner is gratis en wordt in gemeente Meppel uitgevoerd door de organisaties die hier genoemd staan.

Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan een cliëntondersteuner:

 • helpen om uw vragen en wensen op een rijtje te zetten
 • gesprekken helpen voorbereiden
 • meegaan naar gesprekken
 • meedenken over afspraken over de hulp die u krijgt
 • meedenken als u er niet uit komt met een organisatie

U kunt ook én een cliëntondersteuner én iemand uit uw eigen omgeving laten meedenken, bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of buurtgenoot.

Organisaties in Meppel die cliëntondersteuning bieden

Zorggroep Noorderboog

Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg. De maatschappelijk werkers van Zorggroep Noorderboog begeleiden veel ouderen en hun mantelzorgers. Zij willen hun kennis en ervaring graag inzetten als 'meedenker' voor ouderen in de gemeente Meppel. Zij zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de mogelijkheden voor ouderen in de gemeente Meppel en in de regio. Zij kunnen u adviseren, informeren en ondersteunen. 

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar via telefoonnummer (0522) 498 498. U kunt vragen naar Modai van Dijk, Rita van Klinken of Mirjam Büter.

MEE Drenthe

 • Informatie en advies op alle leefgebieden gericht op alle leeftijden;
 • Deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen, (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke of zintuigelijke beperking, psychische stoornissen, chronische aandoeningen;
 • Aanvragen voor Wet langdurige zorg, beschermd wonen, fondsen;
 • Kennis van wetten: participatie, passend onderwijs, Wmo, jeugd;
 • Lokale kennis van de sociale kaart.

Telefoonnummer (0592) 303 999
www.meedrenthe.nl

Thuis in cliëntondersteuning

 • Veel kennis van de Wmo / Zorgverzekeringswet en de overgang naar de Wet langdurige zorg;
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen;
 • Ondersteunen zowel cliënten als hun mantelzorgers;
 • Levert ook cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.

Telefoonnummer (085) 0043 877
Contactpersoon Gerriët Reinders
www.thuisinclientondersteuning.nl

Welzijn MensenWerk

 • Midden in de wijken, dichtbij de inwoners;
 • Iedereen kan bij Welzijn MensenWerk terecht, van jong tot oud;
 • Vooral vragen over het gewone leven;
  • Hoe deel je je dag in, hoe ga je gezond om met je financiën, hoe versterk je je sociale netwerk, waar vind je passend vrijwilligerswerk, welke mogelijkheden zijn er ter ondersteuning van het zelfstandig wonen?

Telefoonnummer (085) 273 1444
www.welzijnmw.nl/clientondersteuner